Fikira BV

UAT

Tijdens de user acceptance test (UAT) wordt het package gecontroleerd. Gedurende deze fase betrekken we de gebruiker en/of applicatiebeheerder na de intake weer bij het package-proces. De gebruiker of beheerder keurt het vervolgens goed of af.

Een UAT-engineer zet de software klaar op een productie-like werkstation en nodigt de gebruiker of beheerder uit voor een test. Als u dit wilt, kan deze test ook zonder onze UAT-engineer plaatsvinden, in uw eigen testomgeving.

Als de tester een fout constateert, dan controleren wij of deze fout ook optreedt als de applicatie geÏnstalleerd wordt op een werkstation met de installatiehandleiding. Als de fout terecht is, dan wordt deze door ons aangepast.

De UAT test dus of datgene wat in de intake beschreven is, daadwerkelijk werkt. Vanuit de UAT kan de klant bepalen of het package geschikt is om in de automatiseringsomgeving uit te rollen.