Fikira BV

Software metering

Computable 14 maart 2017:
“Nederlandse bedrijven hebben geen duidelijk beeld van de kosten en het gebruik van software binnen hun organisatie. Vooral grote bedrijven hebben onvoldoende inzicht in de uitgaven aan software en houden niet goed bij of er nog software ongebruikt op de plank ligt. Anderzijds lopen organisaties tegen forse naheffingen aan door slecht beheer. Bijvoorbeeld als er meer gebruikers zijn dan in licenties is vastgelegd.”

Er zijn diverse (deel-)oplossingen die allen trachten een oplossing te bieden voor de probleemstelling. In de praktijk blijkt echter dat er vaak een keuze wordt gemaakt om de aanwezigheid van software te meten ipv het gebruik van software. Daarnaast is het belangrijk om de mogelijkheid te hebben om informatie uit diverse systemen te combineren. Denk hierbij aan CMDB, Helpdesk systeem, Workspace management systeem, License management systeem, Distributiesysteem, etc..

Fikira heeft een product ontwikkeld waarmee het mogelijk is om te bepalen wie, welke software, op welk moment, op welk device gebruikt. Hierdoor wordt het voor licentie beheerders mogelijk om de volgende taken uit te kunnen voeren:

  • Uitvoeren van preventieve interne licentieaudits;
  • Begeleiden van licentieaudits;
  • Adviseren van decentrale IT-afdelingen m.b.t. softwarelicenties.

Software Metering functioneel

Software Metering geeft inzicht in het gebruik van applicaties binnen uw organisatie. De software verzamelt gegevens en kan rapporteren wie, wanneer, op welk device gebruik maakt van welke applicaties.
De verzamelde gegevens zullen door de medewerkers van Fikira worden aangevuld met relevante informatie. Zo zullen we per applicatie een korte beschrijving geven van de functie en sommige software standaard uitsluiten van rapportage, bijvoorbeeld omdat het Windows componenten betreft.
Applicaties per gebruiker

Dashboard: Applicaties per gebruiker

 

Flexwerkplekken in gebruik

Dashboard: Flexwerkplekken in gebruik

 

Gebruikers per applicatie

Dashboard: Gebruikers per applicatie