Fikira BV

Software metering

Computable 14 maart 2017:
“Nederlandse bedrijven hebben geen duidelijk beeld van de kosten en het gebruik van software binnen hun organisatie. Vooral grote bedrijven hebben onvoldoende inzicht in de uitgaven aan software en houden niet goed bij of er nog software ongebruikt op de plank ligt. Anderzijds lopen organisaties tegen forse naheffingen aan door slecht beheer. Bijvoorbeeld als er meer gebruikers zijn dan in licenties is vastgelegd.”

Het probleem is overduidelijk; Er zijn diverse licenties voor software die in huis is maar de afstemming op het gebruik van software is lastig en wordt hierdoor niet goed uitgevoerd.

Met de Fikira Software Metering agent is het mogelijk om inzicht te krijgen over wie, wanneer, welke applicatie op welk systeem gebruikt. Hierdoor wordt het voor licentie beheerders eenvoudig om de volgende primaire taken uit te kunnen voeren:
  • Identificatie van de door IT-Operations in beheer zijnde softwarelicenties;
  • Beheer van de door IT-Operations in beheer zijnde softwarelicenties;
  • Uitvoeren van preventieve interne licentieaudits;
  • Begeleiden van licentieaudits van de door IT-Operations in beheer zijnde¬†softwarelicenties;
  • Adviseren van decentrale IT-afdelingen m.b.t. softwarelicenties.

Software Metering functioneel

Software Metering geeft inzicht in het gebruik van applicaties binnen uw organisatie. De software verzamelt gegevens en kan rapporteren wie, wanneer, op welk device gebruik maakt van welke applicaties.
De verzamelde gegevens zullen door de medewerkers van Fikira worden aangevuld met relevante informatie. Zo zullen we per applicatie een korte beschrijving geven van de functie en sommige software standaard uitsluiten van rapportage, bijvoorbeeld omdat het Windows componenten betreft.