U heeft duidelijk voor ogen waar de nieuwe IT werkplek aan moet voldoen. Technisch gezien is het platform mogelijk al ontworpen en de applicaties die op het nieuwe platform aangeboden moeten worden zijn bekend. Fikira heeft een methode ontwikkeld waarbij alle voorbereidingen op het juiste moment plaatsvinden waardoor risico’s op mogelijke vertragingen tijdens de migratie zo klein mogelijk zijn. Applicaties en platform zijn op tijd klaar en uitvoerig getest, uw organisatie weet wat er moet gebeuren en alle stakeholders weten wanneer de migratie zal plaatsvinden.

De Fikira Migratie Methode zorgt ervoor dat met behulp van duidelijke afstemming, planning en communicatie de focus steeds ligt op wat er op dat moment het belangrijkste is. Er wordt voortdurend getoetst op kwaliteit en volledigheid alvorens verder kan worden gegaan naar de volgende fase. Hierdoor zijn er geen verrassingen bij de Go/No Go meeting.

Eén van de basisprincipes van de Fikira Migratie Methode is dat de gebruikersorganisatie wordt betrokken in de voorbereiding en de uitvoer. Elke (bijna) gemigreerde gebruiker ontvangt 2 surveys. De eerste survey richt zich op de mate waarin mensen bekend zijn met het project en wat de verwachtingen en consequenties ervan zijn. De tweede survey richt zich op het proces van de migratie. Deze laatste meting wordt uitgezet nadat de daadwerkelijke migratie voor de betreffende gebruiker is afgerond. Nazorgpunten worden geïnventariseerd en direct opgevolgd. Lessons learned uit iedere fase van het migratieproces worden volgens het Agile principe direct verwerkt waarmee het vervolg van de migratie soepeler zal verlopen.

Door de organisatie op te delen in logische migratie eenheden die afzonderlijk kunnen worden gemigreerd en de gebruikers binnen een migratie eenheid bij de migratie voorbereiding en implementatie te betrekken (key users), ontstaat er draagvlak en kan er gebruik worden gemaakt van de specifieke kennis van een afdeling die nodig is voor een succesvolle migratie.

De medewerkers van Fikira hebben ruime ervaring op het gebied van werkplekmigraties. Zij zijn onder andere gespecialiseerd in het in kaart brengen van het applicatielandschap ter voorbereiding op de migratie, het efficiënt packagen van applicaties voor de doelomgeving, het begeleiden van gebruikersacceptatietesten en in het opzetten, inrichten en regievoeren van complexe werkplekmigraties.

Meer weten?

Neem direct contact op!