Onze kijk op werkplekmigraties

Werkplekmigratie

Werkplekmigratie is het vervangen van het besturingssysteem van de computer, bijvoorbeeld de overgang van Windows XP naar Windows 7. Fikira heeft ervaren dat klanten er vaak voor kiezen om ook de hardware (gedeeltelijk) te vervangen. Zodoende is een gedegen planning vereist om het proces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en de overlast voor eindgebruikers tot een minimum te beperken. Dit bereikt Fikira door duidelijke communicatie met de opdrachtgevers en de gebruikers, het inzetten van de juiste kennis en het toepassen van ervaring opgedaan uit eerdere projecten.

Een werkplekmigratie is voor elke klant uniek. Fikira bekijkt en bespreekt samen met de opdrachtgever de beste methode. Onderstaand is het proces op hoofdlijnen.

Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkelfase word er aan diverse onderdelen gewerkt om tot een nieuw platform te komen. Onderdelen zijn:

  • Nieuwe hardware voor de werkplek word geselecteerd en getest;
  • Nieuw besturingssysteem installatie en group policies worden samengesteld en getest;
  • Applicaties worden geconfigureerd en getest voor distributie door middel van packaging of virtualisatie;
  • Bestaande randapparatuur wordt getest op het nieuwe platform.

Pilot

Wij adviseren om een pilot uit te voeren. Dit brengt eventuele issues aan het licht die alleen een eindgebruiker kan constateren. Een gedegen pilot helpt voor het creëren van draagvlak voor de migratie binnen de organisatie.

De selectie van een pilotgroep is bij iedere klant verschillend. Fikira zorg bij het selecteren van de pilotgroep ervoor dat deze groep een dwarsdoorsnede is op het applicatiegebruik alsook op positie van de eindgebruikers binnen de organisatie.

Uitrol

Als de pilot geslaagd is dan kan er een Go gegeven worden voor de uitrol. Lees meer over de uitrol op de pagina over migratiescenario’s.

proces-werkplekmigratie