Uil-Fikira-Scheef.jpg

Migratiescenario

Naar gelang de wensen en eisen van de klant wordt een migratiescenario vastgesteld. Er zijn meerdere varianten mogelijk, elk migratiescenario heeft zo zijn eigen voor- en nadelen.

Big bang

Big bang betekend dat de IT omgeving in één keer omgezet wordt. Dit vereist een goede planning en veel migratiemedewerkers om zowel de omzetting alsook de nazorg te realiseren. Voordelen zijn dat er maar één datum gecommuniceerd hoeft te worden en dat er geen rekening gehouden hoeft te worden met systemen die met de oude en de nieuwe omgeving moeten werken.

Om deze manier toe te passen moet iedereen er zeker van zijn dat het nieuwe platform goed werkt. In korte tijd terugdraaien van een big bang migratie is vaak onmogelijk.

Migratie per afdeling

Als een big bang migratie niet gewenst of niet mogelijk is, dan is een migratie per afdeling een logische keuze. Iedere afdeling heeft dan zijn eigen planning qua informatievoorziening en opleiding. De migratie kan plaatsvinden op een moment dat het de afdeling goed uitkomt.

Een variant van dit migratiescenario is om een afdeling in 2 fases te migreren. Vooral bij afdelingen die 24×7 operationeel zijn is dit een goede oplossing. Er moet dan tegelijkertijd op zowel de oude als de nieuwe omgeving gewerkt kunnen worden met dezelfde systemen.

Migratie per locatie

Een migratie per locatie lijkt sterk op een uitrol per afdeling maar kan een logischere keuze zijn op basis van de specifieke structuur van de organisatie.

Migratie op afspraak

Tiago bij ServicePunt71Om iedereen persoonlijke aandacht te geven, is het mogelijk om op afspraak te migreren. De eindgebruiker maakt via onze portal een afspraak met een migratiemedewerker. Deze migratiemedewerker voert samen met de eindgebruiker de laatste handelingen uit, zoals het veiligstellen van lokale data. Hierna wordt de werkplek vervangen of ter plekke gemigreerd. Na de migratie helpt de migratiemedewerker de eindgebruiker op weg, zodat deze snel vertrouwd is met de nieuwe omgeving.

De persoonlijke migratie op afspraak wordt door eindgebruikers als prettig ervaren maar kost veel tijd en geld. Een ervaren migratiemedewerker van Fikira kan per dag 6 persoonlijke migraties uitvoeren.